Nhiều ngân hàng sẽ điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2016

Tuy chưa công bố kết quả kinh doanh quý III/2016, song theo ước tính của một số nhà băng, khả năng để hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra cho năm nay không quá khó. Nhưng bên cạnh đó, không ít ngân hàng chia sẻ, có thể...