Cuộc chiến giành và giữ người tiêu dùng

Các nhà bán lẻ trong và ngoài nước đang làm mọi cách để giành và giữ người tiêu dùng Việt Nam. Người tiêu dùng hiện được hưởng lợi nhưng những nhà sản xuất thì... ngộp...