Các tổ chức quốc tế lạc quan về kinh tế Việt Nam

Các định chế tài chính lớn như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng HSBC... đều nhận định, Việt Nam sẽ là “điểm sáng” về tăng trưởng kinh tế năm nay do sản xuất, xuất khẩu tăng tốt, vốn FDI chảy đều đặn. Trong...