5 thành quả với vàng

Có thể nói, sau hơn 2 năm triển khai NĐ 24 của Chính phủ về quản lý thị trường vàng, đến thời điểm hiện nay, thị trường vàng miếng đã đi vào hoạt động có tổ chức, loại trừ ra khỏi vị thế “công cụ thanh...