“Đầu tàu” nào đang kéo tín dụng?

Tín dụng cho lĩnh vực công nghệ cao và bất động sản (BĐS) đạt mức tăng trưởng cao nhất trong chín tháng đầu năm. Mặc dù tín dụng tăng tốc là tín hiệu tích cực nhưng hiệu ứng phụ gây ra sẽ là xu hướng nhích dần lên của...