Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 21,35 tỷ USD

Thứ Bảy, 15/03/2014, 11:17 GMT+7

Xuất khẩu tăng đã đưa cán cân thương mại hàng hóa trong 2 tháng đầu năm đạt mức thặng dư gần 1,31 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu mới nhất cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 15 ngày cuối tháng 2 đạt gần 11,17 tỷ USD, tăng 31,0% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 2, đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 2 lên hơn 19,63 tỷ USD, giảm 8,6% so với tháng 1. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 9,54 tỷ USD, giảm 16,7% và nhập khẩu là hơn 10,09 tỷ USD, tăng nhẹ 0,7%.

Đặc biệt, trong nửa cuối tháng 2/2014, cán cân thương mại hàng hóa chuyển sang trạng thái thặng dư hơn 666 triệu USD, tương đương với 11,3% kim ngạch xuất khẩu của kỳ 2 tháng 2/2014, đưa cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 2/2014 thâm hụt gần 550 triệu USD. Với kết quả trong tháng 2/2014 cán cân thương mại hàng hóa trong 2 tháng đầu năm đạt mức thặng dư gần 1,31 tỷ USD, chiếm 6,1% kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2014.

Trong 15 ngày cuối tháng 2, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 5,92 tỷ USD, tăng 61,7% (tương ứng tăng gần 2,26 tỷ USD về số tuyệt đối) so với 15 ngày đầu tháng 2/2014.

Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều có kim ngạch tăng, trong đó đóng góp phần nhiều nhất vào tăng mạnh kim ngạch xuất khẩu nửa cuối tháng 2/2014 là các nhóm hàng dệt, may, điện thoại các loại và linh kiện, dầu thô, hàng thủy sản, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, gỗ và sản phẩm gỗ, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng.

Tính đến hết tháng 2 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 21,35 tỷ USD, tăng 13,8% so với tháng 2/2013, tương đương tăng hơn 2,59  tỷ USD về số tuyệt đối.

Số liệu thống kê hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong nửa cuối tháng 2 đạt hơn 3,56 tỷ USD, tăng 53,2% (tương ứng tăng gần 1,24 tỷ USD) so với kỳ trước, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng của nhóm các doanh nghiệp này lên gần 13,28 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 62,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong 15 ngày cuối tháng 2 đạt gần 5,25 tỷ USD, tăng 7,9% (tương ứng tăng gần 385 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ trước.

Các nhóm hàng có kim ngạch tăng nhiều nhất trong nửa cuối tháng 2 bao gồm xăng dầu các loại; thức ăn gia súc và nguyên liệu; chất dẻo nguyên liệu; đá quý, kim loại quý; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện... Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch giảm như vải các loại; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng và sắt thép các loại.

Như vậy, tính đến hết kỳ 2 tháng 2/2014, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt gần 20,04  tỷ USD, tăng 12,6% (tương ứng tăng hơn 2,24 tỷ USD về số tuyệt đối) so với tháng 2/2013.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt gần 3,03 tỷ USD, tăng 4,4% so với kỳ 1 tháng 2/2014, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này 2 tháng đầu năm 2014 lên hơn 11,5 tỷ USD, tăng 14,6% (tương ứng tăng  gần 1,47 tỷ USD về số tuyệt đối) so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 57,4% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2014./.

Nguyễn Quỳnh
Nguồn VOV online